โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมแนะนำตัวคุณครูย้ายมารับตำแหน่งใหม่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง แนะนำตัวคุณครูย้ายมารับตำแหน่งใหม่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ท่านในวันนี้ คือ 1).คุณครูสุภาพ เกี่ยวพันธ์ และ 2).คุณครูจิราภรณ์ ใจจ้อง ให้นักเรียนได้รู้จักบริเวณหน้าแถวโรงเรีรยนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
>>ภาพแนะนำคุณครูย้ายมาใหม่<<

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_7170 IMG_7175
IMG_7172 IMG_7177
IMG_5003 IMG_5005 IMG_5005_2 IMG_5006_2 IMG_5007_2 IMG_5008_2 IMG_5009 IMG_5009_2 IMG_5011 IMG_5013 IMG_5015 IMG_5016 IMG_5017 IMG_5018
IMG_5002 IMG_5004 IMG_5010 IMG_5012

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง