โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2562

ด้วย สพฐ.จะดำเนินการคัดเลือก/สรรหาครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม โดยให้เสนอรายชื่อนักเรียนหรือครูไปยัง สพฐ. ภายในวันจันทร์ที่ 12 ธันวคม 2561
รายละเอียดโครงการ
 

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์