ประกาศโรงเรียนบ้านบกหัก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศโรงเรียนบ้านบกหัก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

About นางนงเยาว์ ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนบ้านบกหัก