VTR_คาราวาน สพป.ตรัง 1 รวมใจเปิดเทอมใหม่เยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

คลิกชมวิดีโอพิธีเปิดคาราวานที่นี่ https://youtu.be/PDzxaI2tMww
นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยคาราวาน สพป.ตรัง 1 รวมใจเปิดเทอมใหม่เยี่ยมโรงเรียน โครงการนิเทศ ติดตามเปิดเทอมใหม่ประสานใจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนครู ผู้บริหาร และสร้าง กัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561
ภาพ/ข่าว โดย : นายนิวรรณ ไชยรัตน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

คลิกชมภาพพิธีปล่อยคาราวาน ทั้งหมดที่นี่ http://www.anubantrang.ac.th/?p=23950
หรือที่นี่ http://web.itectrang1.com/84475
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง