พิธีเปิดและปล่อย “คาราวาน สพป.ตรัง 1 รวมใจเปิดเทอมใหม่เยี่ยมโรงเรียน”

นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยคาราวาน สพป.ตรัง 1 รวมใจเปิดเทอมใหม่เยี่ยมโรงเรียน โครงการนิเทศ ติดตามเปิดเทอมใหม่ประสานใจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนครู ผู้บริหาร และสร้างกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561
>>ภาพบรรยากาศพิธีปลอยคาราวาน<<

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_6861 IMG_6862
IMG_6801 IMG_6841 IMG_6849 IMG_6856
IMG_6852 IMG_6859 IMG_6860 IMG_6872
IMG_6825 IMG_6829 IMG_6830 IMG_6831 IMG_6834 IMG_6835 IMG_6836 IMG_6837 IMG_6838 IMG_6847 IMG_6848 IMG_6849 IMG_6852 IMG_6853 IMG_6854 IMG_6855 IMG_6856 IMG_6857 IMG_6859 IMG_6860 IMG_6862 IMG_6864 IMG_6869 IMG_6871 IMG_6872 IMG_6874 IMG_6875 IMG_6877 IMG_6879 IMG_6880 IMG_6882 IMG_6884 IMG_6885 IMG_6886 IMG_6888 IMG_6889 IMG_6891 IMG_6892 IMG_6895 IMG_6898 IMG_6899 IMG_6900 IMG_6904 IMG_6892_2
IMG_6813 IMG_6814 IMG_6819
IMG_6822 IMG_6850 IMG_6851
IMG_6870 IMG_6894 IMG_6897

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง