ประชุมเตรียมการจัดงานแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 31  ตุลาคม  2561 เวลา 09.00 น. นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561  ครั้งที่ 2/2562  เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายในการจัดงานแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561  ซึ่งจะดำเนินการจัดงานในวันที่ 8 – 10  มกราคม  2562 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี 
25611031_๑๘๑๐๓๑_0002_resize 25611031_๑๘๑๐๓๑_0004_resize  25611031_๑๘๑๐๓๑_0007_resize 25611031_๑๘๑๐๓๑_0010_resize 25611031_๑๘๑๐๓๑_0011_resize  25611031_๑๘๑๐๓๑_0015_resize 25611031_๑๘๑๐๓๑_0016_resize 25611031_๑๘๑๐๓๑_0017_resize 25611031_๑๘๑๐๓๑_0018_resize  ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0002_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0003_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0004_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0005_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0006_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0010_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0011_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0012_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0015_resize  ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0018_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0019_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0020_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0021_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0022_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0023_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0024_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0026_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0027_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0028_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0029_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0030_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0031_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0032_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0033_resize  ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0035_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0036_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0037_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0039_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0040_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0041_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0042_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0043_resize ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0044_resize  ประชุมงานศิลปะ_๑๘๑๐๓๑_0046_resize ประชุมศิลป 311061_๑๘๑๐๓๑_0001_resize ประชุมศิลป 311061_๑๘๑๐๓๑_0002_resize ประชุมศิลป 311061_๑๘๑๐๓๑_0003_resize ประชุมศิลป 311061_๑๘๑๐๓๑_0004_resize ประชุมศิลป 311061_๑๘๑๐๓๑_0005_resize ประชุมศิลป 311061_๑๘๑๐๓๑_0006_resize ประชุมศิลป 311061_๑๘๑๐๓๑_0007_resize ประชุมศิลป 311061_๑๘๑๐๓๑_0008_resize  ประชุมศิลป 311061_๑๘๑๐๓๑_0010_resize ประชุมศิลป 311061_๑๘๑๐๓๑_0011_resize ประชุมศิลป 311061_๑๘๑๐๓๑_0012_resize ประชุมศิลป 311061_๑๘๑๐๓๑_0013_resize ประชุมศิลป 311061_๑๘๑๐๓๑_0014_resize ประชุมศิลป 311061_๑๘๑๐๓๑_0015_resize

kornkanok

About kornkanok