การขับเคลื่อนโครงการนิเทศ ติดตามเปิดเทอมใหม่ประสานใจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1  เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการนิเทศ ติดตามเปิดเทอมใหม่ประสานใจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โดยมีกิจกรรม  3 กิจกรรม 1)ประชุมปฎิบัติการคณะนิเทศ ทำความเข้าใจเครื่องมือนิเทศ และกระบวนการตรวจเยี่ยม  2) การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาช่วงเปิดเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 132 โรงเรียน 3) ประุชมปฏิบัติการคณะนิเทศนำเสนอผลการนิเทศ สรุป และจัดทำรายงานผลการนิเทศ  เมื่อวันที่ 26  ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี 
24626_resize S__5029914_resize S__5029915_resize S__5029916_resize S__5029917_resize S__5029918_resize S__5029919_resize S__5029920_resize S__5029921_resize S__5029922_resize S__5029923_resize S__5029924_resize S__5029925_resize S__5029926_resize S__5029927_resize S__5029928_resize

kornkanok

About kornkanok