มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันปิยมหาราช

นายลือชัย  เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2561 สำหรับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีภูมิลำเนาและกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาจังหวัดตรัง  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท และให้นักเรียนไปรับทุนการศึกษาในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง  
345884_resize 1670794_resize 1670827_resize 1670828_resize 1670829_resize 1670907_resize 1670909_resize 1670916_resize 1671656_resize 1671657_resize 1671658_resize 1671659_resize 1671660_resize 1671661_resize

kornkanok

About kornkanok