ประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สป.ตรัง เขต 1 ครั้งที่ 3/2561

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ครั้งที่ 3/2561  เพื่อมอบนโยบายทางการศึกษา  งานของกลุ่ม/หน่วยศึกษานิเทศก์  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการดำเนินงาน 6 จุดเน้น เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพ ในวันพุธที่ 24  ตุลาคม  2561  ณ โรแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง 
ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0003 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0004 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0005 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0007 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0011 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0013 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0014 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0015 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0016 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0018 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0019 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0021 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0022 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0024 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0026 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0027 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0028 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0030 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0032 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0035 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0036 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0037 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0038 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0039  ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0041 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0043 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0045 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0046 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0047 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0048 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0049 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0051 ประชุมผู้บริหาร_๑๘๑๐๒๔_0053

kornkanok

About kornkanok