โครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

สถาบัน สสวท. และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ได้จัดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14  สำหรับสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะนำนักเรียนมาชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิทย์ฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.075582303

kornkanok

About kornkanok