ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก “สังคมหัวแข็ง ปี 3″

บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก "สังคมหัวแข็ง ปี 3" เพื่อลดการเสียชีวิตบนท้องถนนเนื่องในปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก สำหรับการจัดโครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก "สังคมหัวแข็ง ปี 3" ในปี พ.ศ.2561 นั้น ได้จัดทำเป็นรูปแบบการประกวดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
1. การประกวดแผนงานรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก "โรงเรียนหัวแข็ง"
2. การประกวดวาดภาพระบายสี "วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก"
โรงเรียนหรือเด็กนักเรียนที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการได้ที่ เวปไซต์โครงการ www.aphonda.co.th/HelmetProject2018

ส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. – 30 พ.ย. 2561

kornkanok

About kornkanok