สพป.ตรัง เขต 1 ขอความร่วมมือสวมเสื้อสัญลักษณ์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคใต้ ครั้งที่ 68 จังหวัดตรัง

พฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้จังหวัดตรัง โดย สพป.ตรัง เขต 1,2 และ สพม. เขต 13 เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคใต้ ครั้งที่ 68 จังหวัดตรัง โดยจะดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่  8 – 10 มกราคม 2562  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานฯ สพป.ตรัง เขต 1 จึงขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สวมเสื้อตราสัญลักษณ์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ทุกวันพุธ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 10  ตุลาคม  2561 เป็นต้นไป 
1_resize 2_resize 3_resize 4_resize 5_resize 6_resize 7_resize 8_resize 9_resize

kornkanok

About kornkanok