โรงเรียนบ้านสามแยก จัดกิจกรรม ครอบครัวสามแยก ร้อยความรักถักทอใจสานสายใยมุติตา

10ต.ค.2561 ผู้บริหาร/คณะครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง นร./ชุมชนชาวบ้านสามแยก ร่วมด้วยช่วยกัน "ข้าวหม้อแกงหม้อ"จัดกิจกรรม ครอบครัวสามแยก ร้อยความรักถักทอใจสานสายใยมุติตา คุณครูประคอง สรรเพชร เนื่องโอกาสเกษียณอายุราชการ และรับประทานอาหารร่วมกัน

S__104284189 S__104284187 S__104284188 S__104284186 S__104284185 S__104284184 S__104284183 S__104284182 S__104284178 S__104284179 S__104284180 S__104284181 S__104284177 S__104284176 S__104284174 S__104284172 S__104284169 S__104284170 S__104284171

About Nantana Seepom