ประกาศโรงเรียนบ้านบกหัก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านบกหัก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านบกหัก ปีการศึกษา2561

About นางนงเยาว์ ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนบ้านบกหัก