ประกาศโรงเรียนบ้านบกหัก เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและผู้ไม่มีสิทธิสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ผู้มีสิทธิสอบ      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านบกหัก2561

ผู้ไม่มีสิทธิสอบ   ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านบกหัก2561

About นางนงเยาว์ ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนบ้านบกหัก