ประกาศ โรงเรียนวัดอัมพวัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดอัมพวัน

About จุรีรัตน์ วังภัย