โรงเรียนอนุบาลตรังพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนยอดนักอ่านประจำเดือนกันยายน 2561

นายสนทยา ภักดีวานช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง ตามโครงการยอดนักอ่าน ประจำเดือนกันยายน 2561 ณ บริเวณหน้าแถว เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนทุกๆคนมีนิสัยในการรักการอ่านในโอกาสต่อไป วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
>>ภาพพิธีมอบเกียรติบัตร<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_8152 IMG_8161 IMG_8164 IMG_8173 IMG_8175 IMG_8178 IMG_8180 IMG_8187 IMG_8193 IMG_8194 IMG_8198 IMG_8200 IMG_8203 IMG_8208 IMG_8209 IMG_8213 IMG_8215 IMG_8217 IMG_8223 IMG_8225
 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง