โรงเรียนอนุบาลตรังต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป.ยะลาเขต 3

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป.ยะลาเขต 3 ฬโอกาศเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ห้องศูนย์ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
>>ภาพบรรยากาศศึกษาดูงาน<<

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_8078 IMG_8066 IMG_8070 IMG_8073 IMG_8075 IMG_8023 IMG_8025 IMG_8026 IMG_8027 IMG_8032 IMG_8034 IMG_8035 IMG_8042 IMG_8049 IMG_8135 IMG_8136 IMG_8140 IMG_8141 IMG_8142 IMG_8065 IMG_8097 IMG_8098 IMG_8100 IMG_8101 IMG_8104 IMG_8108

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง