กิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนครบรอบ 58 ปี โรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนครบรอบ 58 ปี ปี 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ และห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 
>>ภาพพิธีทำบุญตักบาตร<<
>>พิธีกรรมทางศาสนาและมอบทุนฯ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_7822 IMG_7827 IMG_7829 IMG_7831 IMG_7833 IMG_7851 IMG_7852 IMG_7854 IMG_7855 IMG_7856 IMG_7869 IMG_7874 IMG_7875 IMG_7885 IMG_7887 IMG_7904 IMG_7911 IMG_7918 IMG_7924 IMG_7925 IMG_7926 IMG_7930 IMG_7931 IMG_7952 IMG_7955 IMG_7980 IMG_8071 IMG_8096 IMG_8118 IMG_8122 IMG_8243 IMG_8014

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง