สพป.เชียงราย เขต 3 ศึกษาดูงาน สพป.ตรัง เขต 1

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  กล่าวต้อนรับ แนะนำทีมงานบริหาร หัวหน้างานและบุคลากรและบรรยายสรุป ในการต้อนรับ นายเมธา  ปรางค์แสงวิไล และคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งมาศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 "โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน"  วันที่ 4  ตุลาคม  2561 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0001_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0002_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0003_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0004_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0005_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0006_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0007_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0008_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0009_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0010_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0011_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0012_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0013_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0014_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0015_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0016_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0017_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0018_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0019_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0020_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0021_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0022_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0023_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0024_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0025_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0026_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0027_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0028_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0029_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0030_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0031_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0033_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0034_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0035_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0036_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0037_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0038_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0039_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0040_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0041_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0042_resize เชียงราย 3_๑๘๑๐๐๔_0043_resize

kornkanok

About kornkanok