ประกาศโรงเรียนบ้านบกหัก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านบกหัก เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  จำนวน  1  อัตรา

ประกาศรับสมัครครูจ้างโรงเรียนบ้านบกหักปี2561

About นางนงเยาว์ ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนบ้านบกหัก