การสั่งจองเสื้อตราสัญลักษณ์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง ท่านใดที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อเสื้อตราสัญลักษณ์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ให้แจ้งความประสงค์สั่งจองเสื้อ ได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.ตรัง เขต 1 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561  ใบสั่งจองเสื้อครั้งที่ 68 จังหวัดตรัง

kornkanok

About kornkanok