ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในระดับภาคใต้  ระหว่างวันที่ 8 – 10  มกราคม  2562 ณ จังหวัดตรัง
25611001_๑๘๑๐๐๑_0002_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0003_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0004_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0005_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0006_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0007_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0008_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0009_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0010_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0011_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0012_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0013_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0014_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0015_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0016_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0017_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0018_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0020_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0021_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0022_resize 25611001_๑๘๑๐๐๑_0023_resize
 

kornkanok

About kornkanok