การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และคณะไปเยี่ยมจุดแข่งขันและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561  ณ สนามแข่งขันโรงเรียนวัดควนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง โรงเรียนตรังวิทยา โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) วิทยาลัยเทคนิคตรัง โรงเรียนพรศิริกุล ในวันที่ 29 กันยายน 2561 เพื่อคัดเลือกนักเรียนในทุกกลุ่มสาระเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่  8 – 10  มกราคม 2561 ต่อไป
สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0068 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0062 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0060 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0059 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0057 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0055 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0054 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0049 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0045 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0044 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0033 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0032 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0029 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0027 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0026 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0024 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0016 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0014 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0013 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0005 สนามอนุบาลและทิพรัตน์_๑๘๑๐๐๑_0002 สนามตรังวิทยา_๑๘๑๐๐๑_0020 สนามตรังวิทยา_๑๘๑๐๐๑_0018 สนามตรังวิทยา_๑๘๑๐๐๑_0016 สนามตรังวิทยา_๑๘๑๐๐๑_0013 สนามตรังวิทยา_๑๘๑๐๐๑_0005 สนามตรังวิทยา_๑๘๑๐๐๑_0003 สนามตรังวิทยา_๑๘๑๐๐๑_0001 นักบินน้อย_วิเชียร_๑๘๑๐๐๑_0011 นักบินน้อย_วิเชียร_๑๘๑๐๐๑_0006 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0090 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0087 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0084 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0080 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0078 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0077 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0076 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0071 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0068 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0065 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0061 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0051 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0046 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0043 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0040 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0038 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0036 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0024   เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0018 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0017 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0016 เทคนิค พรศิริ วัดควน_๑๘๑๐๐๑_0001 S__57393155 S__57393154 S__40394764 S__24461318 S__11182089 S__11182088 S__11182087 S__11182086 S__11182085 S__11182084 S__10862595 S__4866081 S__4866079 196238 196237 196236 196234 65946 65941 65940 65936 21333 18967

kornkanok

About kornkanok