เอกสารการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะฯ

ดาวน์โหลดเอกสารดังนี้

ผังสนามการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

ผังสนามการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษา

สถานที่การแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา 

สถานที่แข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษา 

สถานที่แข่งขันแต่ละศูนย์สาระ

สถานที่แข่งขัน ภาษาไทย มัธยม

สถานที่การแข่งขันสาระศิลปะประถม-มัธยม

…………………………..

ตารางการแข่งขันสาระสังคม

ตารางการแข่งขันปฐมวัย

ตารางการแข่งขัน สาระคณิตศาสตร์

ตารางแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตารางแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทยประถมศึกษา

ตารางการแข่งขันการงานอาชีพ

…………………………………..

หนังสือแจ้ง ว3368

กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

รายงานผลการลงทะเบียน 

เอกสารการเปลี่ยนตัวระดับเขต61

รายงานผลการลงทะเบียน27กย61

ผู้ประสานงานและรายละเอียดแต่ละศูนย์สาระ  

 

admin

About admin