สถานที่แข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี และสเปคคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันทักษะระดับเขตปี61

สถานที่แข่งขันการงานอาชีพ61

About เอกพงษ์ โสภณพลศาล โรงเรียนวัดควนวิเศษ