แจ้งด่วน การอบรมคูปองครู

                ด่วนที่สุด การอมรบคูปองครู คุณครูที่ไปอมรบมาแล้ว ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารขอเบิกเงิน(แบบรายงานเดินทาง 8708) โดยด่วน อย่างช้า ภายในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน