ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทอนหาน

นายศังกร รักชูชื่น​  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทอนหาน​ พบปะพูดคุยตลอดจนให้กำลังใจข้าราการครู เพื่อรับทราบปัญหาการจัดการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมระบบการเรียน ​NEW​  DLTV ของโรงเรียน พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและอื่น ๆ  ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 17  กันยายน 2561
65135_resize 65136_resize 65137_resize 65138_resize 65139_resize 65140_resize 65141_resize 65142_resize 65143_resize 65144_resize 65166_resize

 

kornkanok

About kornkanok