โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมกตเวทิตาจิตบุคลากรโรงเรียนอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2561

ายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง
ร่วมพิธี กตเวทิตาจิต ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ณ โรงแรมแกรนด์
พาเรช อ.เมือง จ.ชุมพร วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

>>ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกก่อนพิธีเปิด_1<<
>>ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกก่อนพิธีเปิด_2<<
>>พิธีเปิดมอบช่อดอกไม้ครูเกษียณ<<
>>ผู้บริหารมอบของที่ระลึก-สังสรรค์<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0963 IMG_0965  IMG_0974 IMG_1023 IMG_1029 IMG_1042 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง