โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 (พ.ศ.2561) ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

สพฐ. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 (พ.ศ.2561) ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 023924021,022666595 ต่อ 553  หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ttsf.or.th

kornkanok

About kornkanok