ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของคนไทย แบบ Online

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของคนไทย แบบ Online เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลดังกล่าวร่วมกันในการภาพรวมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดตรัง จึงขอความอนุเคราะห์ได้กรอกข้อมูตามแบบสำรวจ  รายละเอียดแบบสำรวจออนไลน์ดูได้ที่นี้

kornkanok

About kornkanok