ประกาศโรงเรียนบ้านกลางนา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านกลางนา  เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

               ประกาศผลการสอบครูจ้าง วิชาเอกทั่วไป โรงเรียนบ้านกลางนา

โรงเรียนบ้านกลางนา  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 – ๒ มารายงานตัวทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ ๑๑  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.  หากพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

About โรงเรียนบ้านกลางนา