อบรมขยายผลการอบรมครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Boot Camp)

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมขยายผลการอบรมครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Boot Camp) ให้ข้าราชการครูในสังกัด สพป.ตรัง เขต ๑ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ ฐานการผลิตสื่อการสอน  ฐานเกม  ฐานการบริหารจัดการชั้นเรียนและเทคนิคการสอน ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานและสื่อการสอนของครู Boot Camp และการวัดและประเมินผล  วันที่ 8  กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต ๑ 
191875_resize 192140_resize 192142_resize 192336_resize 192337_resize 192338_resize 192339_resize 192340_resize 192341_resize 192342_resize 192343_resize 192346_resize 192348_resize S__24027165_resize S__24027166_resize S__24027168_resize S__24027169_resize S__24027170_resize S__24027172_resize S__24027173_resize S__24027176_resize S__24027177_resize S__24027180_resize S__24027181_resize S__24027182_resize S__24027183_resize S__24027184_resize S__24027185_resize S__24027186_resize

kornkanok

About kornkanok