โรงเรียนบ้านควนปริงได้ต้อนรับคณะผู้อำนวยการสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านควนปริง

วันที่ 6 กันยายน 2561 นางสุมน ไชยเสนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนปริง คณะครูและนักเรียน

ได้ต้อนรับคณะผู้อำนวยการสถานศึกษา

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ที่มาเยี่ยมชม และศึกษาดู งานโรงเรียนบ้านควนปริง

3_0003 3_0001 3_0004 3_0005 3_0006 3_0007 3_0008 3_0010 3_0011 3_0012 3_0016 3_0018 3_0019 3_0021 3_0023 3_0024 3_0027 3_0028 3_0030 3_0031 3_0034 3_0035 3_0037 3_0038 3_0039 3_0041 3_0042 3_0045 3_0046 3_0047 3_0049

About ปรมินทร์ ประดู่