ประกาศโรงเรียนบ้านกลางนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านกลางนา เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

          ประกาศโรงเรียนบ้านกลางนา รายชื่อผู้สิทธิ์สอบครูจ้าง

About โรงเรียนบ้านกลางนา