ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

ด้วยมูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับ สพฐ. จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2561  ระดับชั้น ป.1 – ป.3 และระดับชั้น ป.4 – ป.6 ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561  ระดับชั้น ม.1 – ม.3  และ ม.4 – ม.6 ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2561 
รายละเเอียด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์