โรงเรียนอนุบาลตรังต้อนรับผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังกล่าวต้อนรับผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ในโอกาสมาศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลตรัง(โรงเรียนขนาดใหญ่)
 ห้องประชุม Resoure Center โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561

>>ภาพการศึกษาดูงานทั้งหมด<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0435 IMG_0440
IMG_0388 IMG_0389 IMG_0392 IMG_0396 IMG_0397 IMG_0400 IMG_0405 IMG_0407 IMG_0408 IMG_0411
IMG_0354 IMG_0357 IMG_0358 IMG_0359 IMG_0363 IMG_0364 IMG_0366 IMG_0369 IMG_0370 IMG_0374 IMG_0375 IMG_0382 IMG_0383 IMG_0384 IMG_0385 IMG_0387 IMG_0392 IMG_0392_2IMG_0412 IMG_0413 IMG_0414 IMG_0415 IMG_0416 IMG_0417 IMG_0419 IMG_0421 IMG_0423 IMG_0424 IMG_0425 IMG_0453 IMG_0454 IMG_0455 IMG_0472 IMG_0476 IMG_0477 IMG_0479 IMG_0480 IMG_0482 IMG_0483 IMG_0484 IMG_0495 IMG_0496 IMG_0498 IMG_0500 IMG_0502 IMG_0503 IMG_0504 IMG_0505 IMG_0509 IMG_0513 IMG_0514 IMG_0515 IMG_0516 IMG_0517

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง