การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการภายในองค์กรการศึกษาด้วย Google Forms

นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการภายในองค์กรการศึกษาด้วย Google Forms ให้แก่บุคลากรภายใน สพป.ตรัง เขต ๑ จำนวน ๔๑ คน เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ ICT มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการทำงานที่มีประสิทธิภาพในระหว่างวันที่ ๓๑  สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต ๑
อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0002_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0003_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0005_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0006_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0007_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0008_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0009_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0010_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0011_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0012_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0014_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0015_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0016_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0017_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0018_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0019_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0020_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0021_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0022_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0023_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0024_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0025_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0026_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0027_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0028_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0029_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0031_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0032_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0033_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0034_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0035_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0036_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0037_resize อบรม Google Form_๑๘๐๙๐๔_0039

 
 

kornkanok

About kornkanok