จ้างทำโล่อะคริลิค จำนวน 106 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Chananchida

About Chananchida