ประกาศโรงเรียนบ้านกลางนา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านกลางนา เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

 วิชาเอกทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกลางนา 

 

About โรงเรียนบ้านกลางนา