การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายศังกร  รักชูชื่น  ผอ.สพป.ตรัง  เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561  จังหวัดตรัง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สพม/สพป. ในภาคใต้ทุกเขต เพื่อเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 68  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี  สพป.ตรัง เขต 1
cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0002_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0005_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0006_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0008_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0010_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0012_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0014_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0016_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0017_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0018_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0019_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0021_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0022_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0023_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0024_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0026_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0027_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0028_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0029_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0031_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_17166093_๑๘๐๘๓๐_0032_resize

kornkanok

About kornkanok