รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. และเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

         วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานการรับชม "พุธเช้าข่าว สพฐ." และประชุม รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำยวยการกลุ่ม และ และประธานศูนย์สาระการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม ชี้แจงหลักเกณฑ์ละแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันในวันที่ 29 กันยายน 2561

พุธเช้า+ศิลปหัตถกรรม_๑๘๐๘๓๐_0003 พุธเช้า+ศิลปหัตถกรรม_๑๘๐๘๓๐_0012 พุธเช้า+ศิลปหัตถกรรม_๑๘๐๘๓๐_0013 พุธเช้า+ศิลปหัตถกรรม_๑๘๐๘๓๐_0014 พุธเช้า+ศิลปหัตถกรรม_๑๘๐๘๓๐_0001 พุธเช้า+ศิลปหัตถกรรม_๑๘๐๘๓๐_0002 พุธเช้า+ศิลปหัตถกรรม_๑๘๐๘๓๐_0004 พุธเช้า+ศิลปหัตถกรรม_๑๘๐๘๓๐_0005 พุธเช้า+ศิลปหัตถกรรม_๑๘๐๘๓๐_0006 พุธเช้า+ศิลปหัตถกรรม_๑๘๐๘๓๐_0007 พุธเช้า+ศิลปหัตถกรรม_๑๘๐๘๓๐_0008 พุธเช้า+ศิลปหัตถกรรม_๑๘๐๘๓๐_0009 พุธเช้า+ศิลปหัตถกรรม_๑๘๐๘๓๐_0010 พุธเช้า+ศิลปหัตถกรรม_๑๘๐๘๓๐_0011

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน