การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

         นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนนาโยงสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนหนองตรุด-นาท่าม สร้างขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน มุ่งสู่การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 3413 14 15

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน