วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านควนปริงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านควนปริงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

ซึ่งมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล การแสดงของนักเรียนชั้นต่างๆ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านควนปริง

และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน

IMG_3455 IMG_3463 IMG_3468 IMG_3473 IMG_3479 IMG_3485 IMG_3493 IMG_3517 IMG_3520 IMG_3538 IMG_3546 IMG_3549 IMG_3556 IMG_3557 IMG_3560 IMG_3561_1 IMG_3561_2 IMG_3561_3

About ปรมินทร์ ประดู่