โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี

41559 41560 41564 41568 41571 41577 41578

About นางสาวเกศราภรณ์ คงย้อย โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์