โรงเรียนอนุบาลตรังประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่5/2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานและดำเนินการประชุมข้าราชการครูบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
>>ภาพบรรยากาศการประชุม<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_5762 IMG_5786
IMG_5682 IMG_5683 IMG_5684 IMG_5686 IMG_5687_2 IMG_5688_2 IMG_5689_2 IMG_5778 IMG_5792 IMG_5800 IMG_5803 IMG_5805 IMG_5807 IMG_5808 IMG_5809 IMG_5811
IMG_5691 IMG_5692_2 IMG_5693_2 IMG_5694_2 IMG_5695 IMG_5696_2 IMG_5697 IMG_5698 IMG_5699 IMG_5700 IMG_5702 IMG_5703 IMG_5706 IMG_5707 IMG_5708 IMG_5710_2 IMG_5711 IMG_5712_2 IMG_5713 IMG_5714 IMG_5715 IMG_5716 IMG_5717 IMG_5718 IMG_5719 IMG_5720 IMG_5721 IMG_5722 IMG_5723 IMG_5724 IMG_5726 IMG_5727 IMG_5728 IMG_5729 IMG_5730 IMG_5731 IMG_5732 IMG_5733 IMG_5734 IMG_5735 IMG_5736 IMG_5737 IMG_5738 IMG_5739 IMG_5742 IMG_5743 IMG_5744 IMG_5745 IMG_5746 IMG_5747 IMG_5748 IMG_5749 IMG_5750 IMG_5751 IMG_5752 IMG_5753 IMG_5754 IMG_5755 IMG_5758 IMG_5760 IMG_5764 IMG_5765 IMG_5766 IMG_5767 IMG_5768 IMG_5769 IMG_5780 IMG_5781 IMG_5782 IMG_5784 IMG_5785 IMG_5789
IMG_5774 IMG_5775

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง