โรงเรียนวัดควนวิเศษ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม 2561

คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษ  ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม 2561
DSC02095 DSC02123 DSC02133 DSC02149 DSC02159 DSC02071 DSC02080 DSC02084  DSC02091 DSC02093

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

About โรงเรียนวัดควนวิเศษ