พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 มอบหมายให้ นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนวชิรมิตรเพื่อสร้างความรักความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ – ชนะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 
S__7749673_resize S__7749674_resize S__7749676_resize S__7749677_resize S__7749678_resize S__7749679_resize S__7749680_resize S__7749682_resize S__7749683_resize S__7749684_resize S__7749685_resize S__7749686_resize S__7749687_resize S__7749688_resize S__7749689_resize S__7749690_resize S__7749691_resize

kornkanok

About kornkanok