ประกาศโรงเรียนบ้านกลางนา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านกลางนา เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

จำนวน ๒ อัตรา  วิชาเอกปฐมวัย และวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศรับครูจ้างโรงเรียนบ้านกลางนา

About โรงเรียนบ้านกลางนา