โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

c030d654d331222e05bdfda527f656b12_36325459_๑๘๐๘๐๘_0004 c030d654d331222e05bdfda527f656b12_36325459_๑๘๐๘๐๘_0015 c030d654d331222e05bdfda527f656b12_36325459_๑๘๐๘๐๘_0025 c030d654d331222e05bdfda527f656b12_36325459_๑๘๐๘๐๘_0026 c030d654d331222e05bdfda527f656b12_36325459_๑๘๐๘๐๘_0027 c030d654d331222e05bdfda527f656b12_36325459_๑๘๐๘๐๘_0028 c030d654d331222e05bdfda527f656b12_36325459_๑๘๐๘๐๘_0029 c030d654d331222e05bdfda527f656b12_36325459_๑๘๐๘๐๘_0037 c030d654d331222e05bdfda527f656b12_36325459_๑๘๐๘๐๘_0051 c030d654d331222e05bdfda527f656b12_36325459_๑๘๐๘๐๘_0056 c030d654d331222e05bdfda527f656b12_36325459_๑๘๐๘๐๘_0057 c030d654d331222e05bdfda527f656b12_36325459_๑๘๐๘๐๘_0060

About วิภารัตน์ อินเอียด บ้านไทรงาม